Sprzedaż nieruchomości bez zgody współwłaściciela — jak to zrobić?

Sytuacje, w których nieruchomość stanowi współwłasność, nie należą do rzadkości. Na jednej nieruchomości mogą zamieszkać rozwiedzeni małżonkowie, spadkobiercy oraz mieszkańcy lokali komunalnych. Niestety jednak nie zawsze jest możliwe, aby ludzie doszli do porozumienia i żyli razem w pokoju. Kiedy stosunki między sąsiadami ulegają pogorszeniu, niektórzy posiadacze liczników szybko chcą sprzedać swoje nieruchomości. Sposobów na sprzedaż liczników jest mnóstwo. Przed analizą każdego z nich warto wspomnieć o prawie pierwokupu. Gdy właściciel pewnego dnia zdecyduje się zrezygnować z części swojego mieszkania, musi najpierw złożyć pozostałym współwłaścicielom ofertę kupna. Oferta jest wysyłana do każdego z nich w formie pisemnej. Z treści pisma wynika, że po miesiącu współwłaściciele mają prawo podjąć decyzję i wykupić oferowaną część mieszkania.

Współwłasność — co to znaczy?

Współwłasność mieszkania to prawo do posiadania jego części na równi z inną osobą. Mieszkanie nie ma realnych granic i nie może być traktowane jako osobne pomieszczenie. Nie można go wynająć, ale właściciel ma prawo do darowizny, spadku, obciążenia hipotecznego lub sprzedaży. Zgoda pozostałych współwłaścicieli nie jest wymagana do dokonania takiej transakcji z ich udziałem. Sprzedaż nieruchomości bez zgody współwłaściciela jest możliwa i często stosowana.

Gdy istnieje spór o własność nieruchomości wspólnej

Niezależnie od tego, czy wybrano współwłasność, np. gdy nieruchomość jest nabywana między konkubentami lub nakładana w drodze dziedziczenia, umowa tworzy prawa i obowiązki w odniesieniu do nieruchomości w stosunku do kilku osób. Pozostawiając współwłasność nieruchomości, zakup, każdy staje się właścicielem w takim zakresie, w jakim przyczynił się do zakupu budynku. W przypadku współwłasności udział ustala się według udziału w prawach przysługujących w drodze dziedziczenia. Szczególnie jeśli chodzi o nieruchomości, zarządzanie przez więcej niż jedną osobę rzadko jest synonimem łatwości. Nieporozumienia dotyczące podziału i utrzymania majątku mogą eskalować do realnych przeciwstawnych interesów, zwłaszcza w przypadku dziedziczenia majątku wspólnego. O ile łatwo jest nie zgodzić się na utrzymanie i sprzedaż majątku, o tyle znacznie trudniej jest rozstrzygać spory. Jednak jako współwłaściciel istnieją rozwiązania, które pozwalają uniknąć impasu. A prawnik specjalizujący się w sprawach spadkowych może doradzić Ci odpowiednią strategię, w której Twoje interesy będą w pełni chronione.