Jakie są najważniejsze pomiary potrzebne do skutecznej instalacji odgromowej?

Jakie są najważniejsze pomiary potrzebne do skutecznej instalacji odgromowej?

Jakie są najważniejsze pomiary potrzebne do skutecznej instalacji odgromowej?

Montaż skutecznego i niezawodnego układu odgromowego wymaga poważnego podejścia. Aby osiągnąć efektywny wynik, konieczne są następujące pomiary:

Pomiar zapotrzebowania w prądzie do pioruna

Pomiar ten musi wyjaśnić, jaka jest maksymalna energia, która pojawi się w instalacji w przypadku wyładowania atmosferycznego. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest ośmioletnia metoda uproszczona opracowana przez amerykańską firmę CE Software Solutions LLC. Aby uzyskać najwyższą dokładność i precyzję, zawsze jednak powinno się wykonać inne, bardziej szczegółowe badania polegające na analizie klas aktywności burzowej w danym regionie.

Pomiar napięcia

Żeby dokładnie zmierzyć wspomniane wcześniej zapotrzebowanie energii potrzebne do skutecznego działania rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, konieczne jest ustalenie napięcia w danym regionie. Oprócz wielkości ochrony, rodzaj instalacji odgromowej, a także rodzaju złączy i formy materiałowej dokładają się do tego, żeby ostateczna ochrona była skuteczna.

Pomiar poziomu gruntu

Poziom gruntu powinien być określony w celu wyznaczenia trasy kanałów przewodów, a także instalacji odgromowej. Istnieje wiele metod do oceny poziomu gruntu, wiele z nich jest inwazyjnych, dlatego powinno się przy każdorazowym projektowaniu instalacji korzystać z narzędzi, które zostawiają minimalny ślad po eksploracji. Najczęściej stosowanymi metodami są:

  • Grawimetria – służy do tworzenia mapy uskoku powierzchni ziemi
  • Tomografia rezystywności elektrycznej – analizuje rezystancję gruntów organicznych
  • Głębiodpowy miernik uderzeniowy – określa strukturę warstwy gruntu

Pomiar precyzyjny

Do skutecznej ochrony domu lub firmy potrzebny jest precyzyjny pomiar pola magnetycznego, by ustalić, gdzie i w jaki sposób powinno być zainstalowane połączenie odgromowe. Do tego celu często wykorzystywane są kombinacje lokalizacji za pomocą geolokalizacji sygnałów GPS i radaru dookolnego. Użycie tej metody daje gwarancję wiarygodnych danych.

Kluczowe pomiary do skutecznej instalacji odgromowej

Wskazówki do wykorzystania przy budowaniu instalacji odgromowej

Ustawienie struktur zapobiegających uszkodzeniom wywołanym przez uderzenia pioruna to zadanie wymagające przemyślanych pomiarów. Te mierniki są szczególnie istotne w procesie budowania instalacji odgromowej i muszą być wykonane w odpowiedni, precyzyjny sposób. Należy je wykonywać jeszcze przed ukończeniem konstrukcji, aby uniknąć ewentualnych i kosztownych szkód, jakie niosą ze sobą uderzenia pioruna. Jakie są najważniejsze mierniki, które należy wykonać w celu skutecznego wykonania instalacji odgromowej?

  • Pomiary oświetlenia atmosferycznego – powinny być wykonane w celu określenia wyładowań atmosferycznych w miejscu budowy
  • Pomiar powierzchni dodatniej – w ramach sprawdzenia, czy istnieje wyładowanie ładunków elektrycznych
  • Pomiar pojemności i poziomu izolacji – aby sprawdzić obecną jakość izolacji przewodu odgromowego i jego otoczenia.
Nazwa miernika Opis
Pomiary oświetlenia atmosferycznego Miernik przeznaczony do określenia wyładowań atmosferycznych w miejscu budowy
Pomiar powierzchni dodatniej Instrument służący do określenia, czy występuje wyładowanie ładunków elektrycznych
Pomiar pojemności Test w celu sprawdzenia jakości izolacji instalacji odgromowej

Głównym zadaniem instalacji odgromowych jest bezpieczne skierowanie uderzenia pioruna w ziemię. Aby sprostać temu zadaniu, projekt instalacji odgromowej składa się z wielu elementów, które muszą być dobrze przemyślane i właściwie sprawdzone przed zakończeniem budowy. W celu zapewnienia, że inwestycja będzie skuteczna i bezpieczna, ważne jest wykonanie szeregu pomiarów, w tym m.in. pomiarów oświetlenia atmosferycznego, powierzchni dodatniej i poziomu izolacji. Poprzez uwzględnienie i wykonanie wszystkich wymaganych mierników można zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo instalacji odgromowej.

Kompleksowe pomiary do instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa polega na zastosowaniu w pasie ziemi pewnych specjalnych elementów, które służą do odprowadzenia energii występującej w piorunach. Skuteczna instalacja porządna i adekwatna do sytuacji wymaga następujących pomiarów:

Pomiar rezystancji uziemienia

Rezystancja uziemienia służy do określenia, jaka jest odporność względem prądu z ziemi i czy napięcie jest wystarczająco niskie, aby uniknąć wyładowania. Rezystancja wing jest określana za pomocą specjalistycznych urządzeń: rezystometrów lub rezystancjomierzy.

Pomiar impedance upływu

Impedancja upływu umożliwia określenie wartości i czułości charakterystycznego czynnika zabezpieczenia odgromu. Impedancja upływu jest określana za pomocą podobnych metod jak w przypadku rezystancji uziemienia.

Pomiar poziomu natężenia pola elektrycznego

Tutaj istnieje stała wartość odniesienia w okolicach 100kV/m. Kontrola tego poziomu ma na celu uniknięcie ryzyka, że osoby znajdujące się w pobliżu mogłyby zostać porażone przez wyładowanie atmosferyczne.

Tablica powiązanych pomiarów:

Rodzaj pomiaru Nazwa urządzenia Parametr
Rezystancja uziemienia Rezystometr/rezystancjomierz OD
Impedancja upływu Rezystometr/rezystancjomierz Z
Natężenie pola elektrycznego Aparaty pomiarowe kV/m

Wnioskując, istotnym elementem skutecznej instalacji odgromowej jest wykonanie powyższych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji odgromowej. Tak dobrany układ elementów będzie gwarantem odpowiedniego zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi.Chcesz dowiedzieć się, jakie są najważniejsze pomiary potrzebne do skutecznej instalacji odgromowej? Przekonaj się, jaką wiedzę powinieneś mieć w tej kwestii, klikając w link poniżej: https://taniepomiaryelektryczne.pl/pomiary-instalacji-odgromowej/.