Jakie są najważniejsze kroki wykonania pomiarów instalacji odgromowej?

Jakie są najważniejsze kroki wykonania pomiarów instalacji odgromowej?

Jak Przeprowadzić Szczegółowe Pomiary Instalacji Odgromowej?

Ocena i wykonywanie pomiarów instalacji odgromowej jest wyjątkowo istotnym procesem zarówno w przypadku prywatnych domów, jak i większych budynków. Regularne sprawdzanie stanu technicznego całej instalacji odgromowej i odpowiadających jej komponentów zapewnia bezpieczeństwo podczas burz i innych klęsk żywiołowych. Postępowanie powinno być przeprowadzane zgodnie ze standardami i zaleceniami zarówno europejskimi, jak i krajowymi.

Wymienione niżej kroki służą jako przewodnik w celu przeprowadzania szczegółowej oceny instalacji odgromowej i jej ustalenia zgodności z normami:

Kroki Wykonania Skutecznych Pomiarów Instalacji Odgromowej

 • Określenie maksymalnego poziomu prądu odgromowego – przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek innych pomiarów konieczne jest określenie maksymalnego poziomu prądu odgromowego na danym terenie i danej budowli.
 • Ustalenie lokalizacji wszystkich punktów odgromowych – lokalizacja wszystkich punktów odgromowych, wliczając w to przewody i wyłączniki, powinna być ustalona jeszcze przed wykonaniem jakichkolwiek pomiarów.
 • Sprawdzenie odległości od sieci trakcyjnej – odległość od sieci trakcyjnej powinna zostać określona dla wszystkich punktów odgromowych zgodnie z zaleceniami prawa budowlanego.
 • Ustalenie powierzchni budynku – powierzchnia budynku stanowi jedno z istotnych kryteriów wyznaczających odpowiednią moc punktu odgromowego.
 • Wykonanie szczegółowych pomiarów rezystancji – następnym krokiem powinno być dokonanie szczegółowych pomiarów rezystancji, co pozwoli na określenie skuteczności instalacji odgromowej.
 • Sprawdzenie stanu materiałów i elementów odgromowych – ocena stanu materiałów i elementów odgromowych pozwala ustalić ich skuteczność i bezpieczeństwo.
 • Ocena zastosowanych urządzeń – po dokonaniu wszystkich powyższych pomiarów należy ocenić stan techniczny posiadanych urządzeń.

Sprawdzony stan techniczny urządzeń powinien być potwierdzony wykonaniem specjalnego zestawu pomiarowego w celu określenia wartości wskaźników rezystancji uziemienia i przyłączy. W trakcie okresu międzynarodowych standardów producentów pomiarowych rezystancja ta powinna być określona jako instancyjna, stała i trwała oraz nie powinna przekraczać wartości 4 Ω.

Drodzy czytelnicy, zbadajcie swoją instalację odgromową i skontaktujcie się ze specjalistami w celu dokonania dokładnych pomiarów. Upewnijcie się, że Wasze urządzenia i materiały odgromowe są w dobrym stanie technicznym. Nieważne, czy instalacja dotyczy domu, budynku mieszkalnego, czy też firmy – Waszego bezpieczeństwa nigdy nie należy lekceważyć.

Jak Przeprowadzić Szczegółowe Pomiary Instalacji Odgromowej?

Ocena i wykonywanie pomiarów instalacji odgromowej jest wyjątkowo istotnym procesem zarówno w przypadku prywatnych domów, jak i większych budynków. Regularne sprawdzanie stanu technicznego całej instalacji odgromowej i odpowiadających jej komponentów zapewnia bezpieczeństwo podczas burz i innych klęsk żywiołowych. Postępowanie powinno być przeprowadzane zgodnie ze standardami i zaleceniami zarówno europejskimi, jak i krajowymi.

Wymienione niżej kroki służą jako przewodnik w celu przeprowadzania szczegółowej oceny instalacji odgromowej i jej ustalenia zgodności z normami:

Kroki Wykonania Skutecznych Pomiarów Instalacji Odgromowej

 • Określenie maksymalnego poziomu prądu odgromowego – przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek innych pomiarów konieczne jest określenie maksymalnego poziomu prądu odgromowego na danym terenie i danej budowli.
 • Ustalenie lokalizacji wszystkich punktów odgromowych – lokalizacja wszystkich punktów odgromowych, wliczając w to przewody i wyłączniki, powinna być ustalona jeszcze przed wykonaniem jakichkolwiek pomiarów.
 • Sprawdzenie odległości od sieci trakcyjnej – odległość od sieci trakcyjnej powinna zostać określona dla wszystkich punktów odgromowych zgodnie z zaleceniami prawa budowlanego.
 • Ustalenie powierzchni budynku – powierzchnia budynku stanowi jedno z istotnych kryteriów wyznaczających odpowiednią moc punktu odgromowego.
 • Wykonanie szczegółowych pomiarów rezystancji – następnym krokiem powinno być dokonanie szczegółowych pomiarów rezystancji, co pozwoli na określenie skuteczności instalacji odgromowej.
 • Sprawdzenie stanu materiałów i elementów odgromowych – ocena stanu materiałów i elementów odgromowych pozwala ustalić ich skuteczność i bezpieczeństwo.
 • Ocena zastosowanych urządzeń – po dokonaniu wszystkich powyższych pomiarów należy ocenić stan techniczny posiadanych urządzeń.

Sprawdzony stan techniczny urządzeń powinien być potwierdzony wykonaniem specjalnego zestawu pomiarowego w celu określenia wartości wskaźników rezystancji uziemienia i przyłączy. W trakcie okresu międzynarodowych standardów producentów pomiarowych rezystancja ta powinna być określona jako instancyjna, stała i trwała oraz nie powinna przekraczać wartości 4 Ω.

Drodzy czytelnicy, zbadajcie swoją instalację odgromową i skontaktujcie się ze specjalistami w celu dokonania dokładnych pomiarów. Upewnijcie się, że Wasze urządzenia i materiały odgromowe są w dobrym stanie technicznym. Nieważne, czy instalacja dotyczy domu, budynku mieszkalnego, czy też firmy – Waszego bezpieczeństwa nigdy nie należy lekceważyć.

Jak wykonać pomiary instalacji odgromowej?

Krokowe wykonanie pomiarów instalacji odgromowej jest ważną czynnością pozwalającą zabezpieczyć budynek przed skutkami uderzeń pioruna. W całym procesie przeprowadzania pomiarów istotny jest dobór odpowiedniego sprzętu, wiedza techniczna i przestrzeganie regulacji technicznych. Aby umożliwić wykonanie prawidłowych pomiarów instalacji odgromowej, należy przestrzegać następujących kroków:

1. Instalacja sond odgromowych

Sondy odgromowe, takie jak sondy wejściowe i wyjściowe, służą do trwałego zbadania przewodów piorunochronnych. Należy ustawić je w taki sposób, by przewody piorunochronnych współpracowały z podłączonymi do nich punktami środkowymi sondy wejściowej i wyjściowej.

2. Określanie wartości rezystancji

Drugim krokiem do wykonania pomiarów jest określenie właściwej wartości rezystancji strefy izolacji. Aby to zrobić, należy używać mierników lub aparatów do kontrolowania odległości.

3. Badanie implantów ochronnych

Trzeci krok wykonania pomiarów instalacji odgromowej polega na sprawdzaniu funkcji implantów ochronnych, czyli urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego wyłapywania pioruna. Pozostałe elementy instalacji, takie jak izolatory i obudowa, również należy dokładnie zbadać.

4. Porównanie wartości z normami

Źródłem informacji o wartościach rezystancji jest określenie wartości współczynników zgodności z normami. Do weryfikacji bilansu rezystancji strefy izolacji potrzebne są następujące informacje: poziom napiec, typ przewodu, twardość gleby i powierzchnia pływająca.

5. Rezultaty pomiarów

Ostatnim krokiem jest określenie stanu instalacji odgromowej. Wykonane pomiary pozwolą na wygenerowanie raportu określającego, czy przeprowadzono je prawidłowo i czy instalacja odpowiednio chroni budynek przed skutkami uderzeń pioruna.

Podsumowując: wykonanie pomiarów instalacji odgromowej jest ważną czynnością, która wymaga od specjalisty zastosowania różnych narzędzi i oprogramowania do pomiaru rezystancji izolacji, implantów ochronnych, określenia poprawności wykonania i bilansu rezystancji strefy izolacji oraz wygenerowania odpowiedniego raportu.

Jak przeprowadzić pomiar instalacji odgromowej?

Przeprowadzanie pomiarów instalacji odgromowej jest ważnym elementem, który zapewnia maksymalną ochronę budynku przed wyładowaniem atmosferycznym. Poprawnie wykonane pomiary pozwalają na weryfikację odporności instalacji odgromowej odpowiednio do aktualnych norm oraz ustaw technicznych. Najważniejsze kroki do tego celu to:

Sprawdzenie instalacji odgromowej

 • Ocena stanu instalacji odgromowej
 • Rejestracja uziemienia i oporności uziemienia
 • Taśma odgromowa oraz łuk spawalniczy

Kontrola istniejących ekranów

 • Wizualna ocena ekranu oraz jej połączenia
 • Okresowe przeglądy unclear
 • Weryfikacja masy ekranu i pomiar rezystancji izolacji

Pomiar instalacji odgromowej

 • Analiza wszystkich komponentów odgromowych
 • Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń
 • Weryfikacja i ocena właściwości napięciowych

Kontrola działania przeciwprzepięciowego

 • Sprawdzenie stanu uziemienia czułego
 • Identyfikacja i wizualna ocena wszystkich obwodów
 • Monitorowanie odległości ochronnych i odporności izolacji

Szczegółowy przegląd instalacji odgromowej powinien być przeprowadzony co najmniej raz w roku, aby utrzymać ją w dobrym stanie. Ponadto, zalecamy zaplanowanie przeglądu przed okresem burzowym, w celu minimalizacji zagrożenia dla budynków. Rzetelny monitoring instalacji odgromowych oraz regularne, profesjonalne pomiary i badania, pozwolą Ci zidentyfikować ewentualne słabe punkty w strukturze i wdrożyć skuteczne środki ochrony. Zdalne pomiary instalacji odgromowej są jedną z najważniejszych metod, służących do wykrywania awarii oraz wszelkiego rodzaju niebezpiecznych sytuacji.

Krok Opis Wyposażenie
Sprawdzenie instalacji odgromowej Ocena stanu technicznego i pomiary rezystancji Multimetr, Tesla, Miernik rezystancji
Kontrola ekranów Wizualna ocena i okresowe przeglądy Sprzęt do miernika,
Oscyloskop, Przewody ślizgowe
Pomiar instalacji odgromowej Analiza wszystkich elementów Urządzenia do pomiarów
Kontrola przeciwprzepięciowego Identyfikacja i weryfikacja odległości ochronnych Kabel, Przewody, Akcesoria

Czynności związane z pomiarami instalacji odgromowej, powinny być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego zespołu, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w obrębie budynku.

Naucz się jak wykonać pomiary instalacji odgromowej poprzez zapoznanie się z naszym artykułem – kliknij, aby dowiedzieć się jakie są najważniejsze kroki: https://taniepomiaryelektryczne.pl/pomiary-instalacji-odgromowej/.