Jak często należy przeprowadzać Przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Jak często należy przeprowadzać Przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Jaka częstotliwość przeglądów drzwi przeciwpożarowych?

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane często oraz regularnie. Są one bardzo istotne dla bezpieczeństwa osób oraz mienia w obiektach, gdzie występuje ryzyko pożaru. Dokładny czas po jakim powinny zostać one przeglądnięte zależy od lokalnych przepisów bezpieczeństwa oraz konieczności utrzymania sprawnych i w pełni skutecznych drzwi przeciwpożarowych.

Tabela Poniżej przedstawia szczegółową częstotliwość przeglądów drzwi przeciwpożarowych w zależności od źródła:

Źródło Częstotliwość przeglądów (maks. czas)
PN-EN 1634-1 min. 1 raz w roku
PN-EN 1634-1 i PN-EN 14351-1 min. 1 raz na 3 lata
PN-EN 1634-1, PN-EN 14351-1 i PN-EN 14351-2 min. 1 raz na 5 lat

Ponadto, inne rodzaje środków ochrony przeciwpożarowej, jak np. system sygnalizacji pożarowej lub odpowiednie zabezpieczenia otworów w drzwiach przeciwpożarowych powinny być również często i regularnie kontrolowane przez osoby uprawnione. Dodatkowo, trzeba tu mieć na uwadze, że wszystkie systemy bezpieczeństwa powinny być zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Jak często powinny być przeprowadzane Przeglądy drzwi Przeciwpożarowych?

Przeprowadzanie cyklicznych Przeglądów drzwi Przeciwpożarowych

Regularne przeprowadzanie Przeglądów drzwi Przeciwpożarowych jest niezwykle ważne, by mieć pewność, że są one sprawne, w przypadku ewentualnego pożaru będą w stanie ochronić ludzi oraz elementy wyposażenia budynku. Przepisy określają, że przeglądy powinny być cykliczne i należy je wykonywać zgodnie z następującą tabelą:

Schemat Przeglądów Interwał
Okresowy Przegląd Co 6 miesięcy
Przeglądy Kontrolne Co 3 miesiące
Przeglądy Eksploatacyjne Co 6 miesięcy
Przegląd Merytoryczny Co 12 miesięcy

Okresowy Przegląd powinien być wykonywany minimalnie raz na 6 miesięcy i obejmuje min. weryfikację funkcjonalności urządzenia oraz jego cech wytrzymałościowych. Odbywa się min. raz na 3 miesiące, wtedy jest to Przegląd Kontrolny, polegający na weryfikacji stanu elementów powierzchni drzwi- otwieranie, zamknięcie, blokada i kształcenie. Przeglądy Eksploatacyjne min. raz na 6 miesięcy sprawdzają elementy stali i wyposażenia, a Przeglądy Merytoryczne- min. raz na 12 miesięcy wykonuje się w celu sprawdzenia czy okresowa utrata inercji stalowych ze strony elementów drzwi nie przekracza wartości, które mieszczą się w normach stworzonych przez odpowiednie przepisy.

Jak często należy przeprowadzać Przegląd Drzwi Przeciwpożarowych?

Częstotliwość Przeglądów Drzwi Przeciwpożarowych

Regularne Przeglądy Drzwi Przeciwpożarowych są niezwykle ważne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa środowiska pracy. Zalecane jest trzymanie się zasad dotyczących częstotliwości przeglądów zgodnie z obowiązującymi regulacjami i standardami PPOŻ. Dysponując odpowiednią wiedzą i wiedzą z zakresu Przeglądów Drzwi Przeciwpożarowych, zarówno właściciele nieruchomości, jak i odpowiedzialni za ich utrzymanie, mogą zapewnić, że ich działalność będzie w pełni zgodna z przepisami prawnymi.

Tabele wymieniają typy drzwi przeciwpożarowych, okresy kontroli i czynności sprawdzane podczas Przeglądu Drzwi Przeciwpożarowych:

Typ Drzwi Przeciwpożarowych Okres Kontroli Czynności Sprawdzane
Drzwi PPOŻ Klasy EI 1 rok Kontrola wizualna, wylotów /zawiasów, mechanizmów klamkowych, ryglowania, zamka.
Drzwi PPOŻ Klasy EW 2 lata Kontrola wizualna, wylotów /zawiasów, mechanizmów klamkowych, ryglowania, zamka oraz izolacji dźwiękowej i ogniowej.

Do ważnych czynności kontrolnych zalicza się otwieranie, zamykanie i przeciąganie drzwi, a także badanie szczelności i szczelin, aby zagwarantować, że Drzwi Przeciwpożarowe spełniają wymogi określone w regulacjach PPOŻ. Poza szczelnością, ryglami, oszczepami, klamkami i mechanizmami wyczesywania, kontrole wizualne wymagają również oceny powłok malarskich, odporności na działanie środowiska czy czyszczeniu. Wszelkie naprawy powinny być wprowadzane na bazie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego.Czy wiesz jak często należy wykonywać przegląd drzwi przeciwpożarowych? Sprawdź to, klikając w link znajdujący się na końcu artykułu: https://unax.pl/oferta/przeglad-drzwi-przeciwpozarowych-w-warszawie/.