502 Bad Gateway 502 Bad Gateway nginx

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

Co oznacza błąd 502 Bad Gateway?

Błąd 502 Bad Gateway informuje nas, że zdecydowana większość żądanych środków została utracona w drodze do celu. W języku komputerowym pośrednik wywołany oczekuje na otrzymanie żądanego środka a jednocześnie pośrednikom końcowym jest trudno skompletować odpowiedź na nasze zapytanie. Aby poznać przyczynę, należy wybrać i szczegółowo zbadać ścieżkę, którą zapytanie docelowe doświadcza. Ten błąd lub jego powiązane kody HTTP często tworzy problem z przeglądarkami internetowymi, serwerami proxy i serwerami domenowymi.

Błąd 502 mówi, że pośrednik pomiędzy klientem a serwerem został przerwany. Pośrednik odbiera żądanie końcowego użytkownika i przesyła je do serwera docelowego. Kiedy pośrednik otrzymuje odpowiedź, przesyła ją z powrotem do końcowego klienta. Problem wynikający z błędu 502 Bad Gateway polega na tym, że pośrednik nie otrzymał odpowiedzi od serwera docelowego lub odpowiedź nie została dostarczona do użytkownika końcowego. W skrócie mówi to, że problem polega na złym odczycie żądania lub braku dostarczenia odpowiedzi.

Utracony środek może szukać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Dlaczego oprogramowanie serwera jest niedostępne?
  • Dlaczego nieprawidłowe odczytywanie żądań jest problemem?
  • Jak problem błędu 502 Bad Gateway można rozwiązać?

Tablica powiązanych problemów

Problem: Przyczyna: Rozwiązanie:
Błąd 502 Bad Gateway złe odczytywanie żądań i brak dostarczenia odpowiedzi Użycie odpowiedniego oprogramowania serwera oraz skontaktowanie się z pomocą techniczną, aby dokładnie zbadać problem.
Błąd 504 Gateway Timeout brak odpowiedzi od pośrednika po wyznaczonym okresie Przywróć odpowiednią sieć i dostosuj parametry proxy. Sprawdź połączenia i zaktualizuj oprogramowanie.
Błąd 500 Internal Server Error Problem generowania odpowiedzi przez serwer Zaktualizuj oprogramowanie serwera, aby się dostosowało do nowych żądań, a także zapoznaj się z błędami w logach serwera i popraw je.

Nie dodawaj grafik.

Co oznacza 502 Bad Gateway?

Kod błędu 502 „Bad Gateway” oznacza, że serwer, który jest bramą lub mostem dla żądanych zasobów, ma problemy ze sfinalizowaniem żądania. Oznacza to, że serwer wymaga odpowiedzi lub dostępu do innego serwera, którego nie może uzyskać. Teoretycznie błąd 502 może wystąpić przy wykonywaniu niemal każdej operacji.

Główne przyczyny występowania błędu 502 Bad Gateway

Główne przyczyny występowania błędu 502 „Bad Gateway” to:

  • problemy z połączeniem z siecią
  • zły konfiguracja serwera
  • zły konfiguracja firewalla
  • zły konfiguracja proxy

Inne przyczyny występowania błędu 502 „Bad Gateway” mogą obejmować problem ze stabilnym połączeniem z serwisem sieciowym, złe parametry protokołu lub problem z zasobem wymaganym przez serwer.

Jak naprawić błąd 502 Bad Gateway?

Aby naprawić błąd 502 „Bad Gateway”, należy najpierw znaleźć przyczynę. Jeśli błąd powstał w wyniku problemu z połączeniem bezprzewodowym lub złej konfiguracji firewalla / proxy, należy spróbować ponownie skonfigurować te elementy. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie usługi i aplikacje mają właściwą konfigurację. Można to zrobić, wykonując zaawansowane potwierdzenie połączenia z siecią lub weryfikując kod źródłowy strony internetowej.

Tabela z podsumowaniem

Krok Opis
1 Zidentyfikuj przyczynę
2 Skonfiguruj ponownie usługi i aplikacje
3 Zweryfikuj konfigurację sieci
4 Zweryfikuj kod źródłowy strony internetowej

Czym jest błąd 502 Bad Gateway

Błąd 502 Bad Gateway oznacza, że serwer pośredniczący nie jest w stanie otrzymać działania z serwera bezpośredniego sieciowego lub być może zapytania stron internetowych są niepoprwane lub przesyłany ruch jest zbyt duży.

Czynniki przyczyniające się do błędu 502 Bad Gateway

  • Niedziałająca usługa proxy z ustawionymi nieprawidłowo regułami lub oprogramowanie proxy, które nie jest skonfigurowane poprawnie.
  • Niedziałające oprogramowanie firewall, które blokuje żądania.
  • Zbyt duży ruch.

Rozwiązania:

Rozwiązanie Krok
Testujemy nasz ruch. Używamy narzędzi typu traceroute, aby zobaczyć, co dzieje się z naszym ruchem.
Używamy oprogramowania firewall i proxy. Musimy zezwolić na określony ruch i ustawić proxy i firewall, aby zapewnić poprawne działanie sieci.
Używamy narzędzi monitorowania Używamy narzędzi monitorowania w celu śledzenia i obserwowania systemu serwerów proxy w czasie jego działania.

Jeżeli nie rozwiążesz problemu samodzielnie, możesz skontaktować się z administratorem lub profesjonalistą IT, aby rozwiązać błąd 502 Bad Gateway. Zaleca się użycie narzędzi zarządzania śledzeniem, takich jak Zabbix, Ganglia i AWS Cloudwatch.Kliknij w link, aby dowiedzieć się, co oznacza błąd 502 w przeglądarce internetowej: https://focus-creation.com.pl/kominki-do-zabudowy-gazowe/.